Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

A Plus đang tìm kiếm Nhân viên phát triển thị trường, là người sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm  các khách hàng mới. Bạn sẽ làm việc độc lập với nhóm sales hiện tại và các công cụ số để đảm bảo đạt được các mục tiêu công ty đặt ra.

 

Nếu bạn là một người năng động, có khả năng bán hàng và tiếng anh tốt, đang tìm kiếm một công việc đầy thử thách nhưng không kém phần thú vị thì A Plus khuyến khích bạn hãy ứng tuyển.

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH :

A plus đã có mặt 15 năm trên thị trường quốc tế,đã có một số lượng khách hàng nhất định và đang trong đà phát triển mở rộng thị trường, do đó, chúng tôi cần bạn :

 • Xử lý các lead & data khách hàng tiềm năng nhận được từ bộ phận Marketing.
 • Liên hệ khách hàng tiềm năng, tìm kiếm đơn hàng mới cho công ty
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng để cùng nhau phát triển bền vững lâu dài. Khai thác tối đa nhu cầu của mạng lưới khách hàng hiện hữu.
 • Sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM-SALESFORCE) để quản lý khách hàng tiềm năng và hoạt động bán hàng
 • Luôn cập nhật xu hướng thị trường, cạnh tranh và sự phát triển của ngành
 • Tham dự các sự kiện kết nối và triển lãm thương mại để xây dựng mối quan hệ và tạo khách hàng tiềm năng
 • Báo cáo định kỳ về hoạt động và kết quả bán hàng cho giám đốc

Job Requirement

 • Tiếng Anh tốt cả nói và viết
 • Mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực bán hàng B2B quốc tế
 • Khả năng và yêu thích ứng dụng chuyển đổi số và các công cụ hiện đại vào bán hàng.
 • Có kinh nghiệm về phát triển thị trường quốc tế.
 • Tính linh hoạt và khả năng thích ứng với sự thay đổi
 • Gắn bó và cam kết đồng hành cùng chúng tôi.
 • Không ngại tranh luận, luôn tìm cách để giải quyết vấn đề.
 • Ham học hỏi, kiên trì, sẵn sàng tiếp cận cái mới

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Digital Marketing Trainee
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ SỐ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ CÁ NHÂN, assistant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC, Assistant Manager, Assistant Director, kiêm nhân viên hành chính văn phòng, Trợ lý Tổng giám đốc, điều hành, Trợ lý quản lý, Executive Assistant, Assistant to Director, Trợ lý tổng hợp, nhà máy, Trợ lý tổng giám đốc tiếng Anh, GM Assistant, General Manager Assistant, Assistant General Manager, Thư ký ban giám đốc, Trợ lý trưởng phòng đại diện, Trợ lý trưởng phòng kế hoạch sản phẩm mới, Personal Assistant, CEO Assistant, Thư ký giám đốc, Secretary to Director
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP-NỘI BỘ, KẾ TOÁN THANH TOÁN, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 01/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CUSTOMER SUPPORT QUỐC TẾ BB, Merchandiser, international sales, sales
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: SALE ADMIN PHÒNG KINH DOANH QUÓC TẾ, sale admin, customer support, sale Excutive, SALE ADMIN PHÒNG KINH DOANH QUÓC TẾ, SALE ADMIN PHÒNG KINH DOANH QUÓC TẾ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP-NỘI BỘ, KẾ TOÁN THANH TOÁN, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/06/2024
Join Our University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.