Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Tham gia dự án hoàn thuế VAT, rà soát các hồ sơ chứng từ

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng;

• Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Hợp đồng làm việc đến cuối năm 2024 

 

Job Requirement

Sinh viên kế toán năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trở lên

Nhanh nhẹn, ham học hỏi

Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc

Cẩn thận, chi tiết 

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP-NỘI BỘ, KẾ TOÁN THANH TOÁN, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN NỘI BỘ, KẾ TOÁN, Accountant, thống kê
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist, CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ CEO
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Thực tập sinh phòng kế toán
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 23/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH QA/QC - BIẾT VẼ AUTOCAD
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
Join Our University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.