Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra các chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi hàng ngày. Kiểm soát chi phí khi kiểm tra chứng từ chi. Kiểm tra công nợ khi kiểm tra chứng từ chi.
 • Kiểm tra việc hạch toán đúng, đầy đủ vào phần mềm.
 • Phụ trách các công việc liên quan đến giao dịch ngân hàng. Thu – Chi quỹ tiền mặt.
 • Lập báo cáo Thuế GTGT, công nợ, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu.
 • Cuối kỳ kiểm tra tính đầy đủ, trung thực của chi phí theo kỳ.
 • Chốt các sổ tài khoản phát sinh theo kỳ.
 • Lập bảng cân đối tài khoản theo kỳ.
 • Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu.
 • Thường xuyên trau dồi kỹ năng và kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các chính sách/quy định liên quan kịp thời.

Job Requirement

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về kế toán . Ưu tiên đã từng làm cho công ty xuất khẩu.

- Gắn bó và cam kết đồng hành cùng chúng tôi.

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chi tiết.

- Ham học hỏi, sẵn sàng tiếp cận cái mới

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN NỘI BỘ, KẾ TOÁN, Accountant, thống kê, KẾ TOÁN HOÀN THUẾ VAT HD THÁNG, hoàn thuế, VAT, kế toán thời vụ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN NỘI BỘ, KẾ TOÁN, Accountant, thống kê
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist, CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ CEO
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Thực tập sinh phòng kế toán
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 23/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
Join Our University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.