Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Công việc kếtoán :

 

·      Kiểm tra các chứng từ đầu ra, đầu vào,thu, chi hàng ngày. Kiểm soát chi phí khi kiểm tra chứng từ chi. Kiểm tra côngnợ khi kiểm tra chứng từ chi.

·      Kiểm tra việc hạch toán đúng, đầy đủ vàophần mềm.

·      Phụ trách các công việc liên quan đếngiao dịch ngân hàng. Thu – Chi quỹ tiền mặt.

·      Lập báo cáo Thuế GTGT, công nợ, các báocáo nội bộ theo yêu cầu.

·      Cuối kỳ kiểm tra tính đầy đủ, trung thựccủa chi phí theo kỳ.

·      Chốt các sổ tài khoản phát sinh theo kỳ.

·      Lập bảng cân đối tài khoản theo kỳ.

·      Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu.

·      Thường xuyên trau dồi kỹ năng và kiến thứcchuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, cập nhật các chính sách/quy định liên quan kịpthời.

·        Đềxuất các biện pháp cải thiện quy trình kế toán để tăng cường hiệu quả và độchính xác.

 

2. Thuế và pháplý:

·        Lậpvà nộp các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

·        Đảmbảo tuân thủ các quy định về thuế và pháp lý liên quan đến hoạt động kế toán.

 

3. Chuyển đổisố:

·        Thamgia vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán của công ty.

·        Ápdụng các công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình kế toán.

 

4. Hỗ trợ vàtư vấn:

·        Tưvấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán.

·        Hỗtrợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến tài chính, kếtoán.

Job Requirement


Kỹ năng:

·        Có nền tảng kiến thức vững chắc về kế toán và tài chính.

·        Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

·        Thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office.

·        Khả năng làm việc chi tiết, cẩn thận và trung thực.

·        Tư duy phát triển, sáng tạo và khả năng thích nghi với chuyển đổi số.

 

.Phẩm chất cánhân:

·        Trungthực, trách nhiệm cao trong công việc.

·        Khảnăng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

·        Sẵnsàng học hỏi và phát triển bản thân.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Digital Marketing Trainee
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 18/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: IT Assistant, Chuyên viên IT, Nhân viên IT
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 17/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Digital Transformation Trainee
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 16/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ SỐ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ CÁ NHÂN, assistant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC, Assistant Manager, Assistant Director, kiêm nhân viên hành chính văn phòng, Trợ lý Tổng giám đốc, điều hành, Trợ lý quản lý, Executive Assistant, Assistant to Director, Trợ lý tổng hợp, nhà máy, Trợ lý tổng giám đốc tiếng Anh, GM Assistant, General Manager Assistant, Assistant General Manager, Thư ký ban giám đốc, Trợ lý trưởng phòng đại diện, Trợ lý trưởng phòng kế hoạch sản phẩm mới, Personal Assistant, CEO Assistant, Thư ký giám đốc, Secretary to Director
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist, CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Nhân viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 29/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: CUSTOMER SUPPORT QUỐC TẾ BB, Merchandiser, international sales, sales
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: SALE ADMIN PHÒNG KINH DOANH QUÓC TẾ, sale admin, customer support, sale Excutive, SALE ADMIN PHÒNG KINH DOANH QUÓC TẾ, SALE ADMIN PHÒNG KINH DOANH QUÓC TẾ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 13/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP-NỘI BỘ, KẾ TOÁN THANH TOÁN, KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ, thực tập sinh, nhân sự, hành chính
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/06/2024
Join Our University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.