Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Bạn sẽ có môi trường, điều kiện để tiếp xúc với các khách hàng quốc tế, sử dụng các công cụ số hiện đại, không gian để sáng tạo và phát huy năng lực của bản thân thông qua các công việc dưới đây: 

 • Tiếp cận khách hàng từ nguồn lead sẵn có của công ty ( Khách quốc tế, B2B)
 • Tham gia các hoạt động Digital marketing
 • Tham gia nghiên cứu các cách thức bán hàng mới
 • Tham gia các dự án phát triển kinh doanh 
 • Ứng dụng và khai thác phần mềm CRM Salesforce 

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu kết quả tốt

Thưởng doanh số cao 

Job Requirement

Sinh viên các ngành liên quan hoặc yêu thích công việc bán hàng quốc tế ( B2B)  : ưu tiên Kinh tế, ngoại thương, Công nghệ thông tin

Sử dụng tốt tiếng Anh 

Khả năng tự học, nghiên cứu tài liệu, sử dụng AI

Tư duy tốt về công nghệ, chuyển đổi số

Yêu thích bán hàng

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: International BB Business Development Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 16/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH DATA SIENCE, THỰC TẬP SINH DATA SIENCE -MARKETING, THỰC TẬP SINH DATA SCIENCE -MARKETING, THỰC TẬP SINH DATA SCIENCE -MARKETING
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: BUSINESS DEVELOPMENT-BB- SỬ DỤNG SALESFORCE, NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Chuyên viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH PHÒNG KINH DOANH QUỐC TẾ, THỰC TẬP SINH PHÒNG KINH DOANH QUỐC TẾ
 • Number of positions: 3
 • Date posted: 18/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ, Chuyên viên kinh doanh quốc tế, International Salesperson, International Sale Staff, International Sales Specialist
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 04/03/2024
Join Our University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.