Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Training & Development

Job Description

-Lập bản vẽ trên autocad theo yêu cầu của quản lý

-Nghiên cứu các quy trình 

-Tìm hiểu và ứng dụng các phần mềm, chuyển đổi số trong công tác kiểm soát chất lượng ( công ty làm về đá ốp lát tự nhiên) 

-Tham gia vào các dự án của công ty 

Job Requirement

Sinh viên năm 3, 4 các ngành liên quan : IT, Kỹ thuật, QA/QC, xây dựng, cung ứng, Logistic,...

Biết sử dụng phần  mềm vẽ  kỹ thuật

Nhạy bén với các ứng dụng số, AI

Khả năng học hỏi nhanh, tự nghiên cứu tốt 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN NỘI BỘ, KẾ TOÁN, Accountant, thống kê, KẾ TOÁN HOÀN THUẾ VAT HD THÁNG, hoàn thuế, VAT, kế toán thời vụ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: KẾ TOÁN NỘI BỘ, KẾ TOÁN, Accountant, thống kê
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 14/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Thực tập sinh phòng kế toán
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 08/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 23/04/2024
Join Our University Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.